Ži so mnou. Margaréta Petržalová

Margaréta Petržalová

Ži so mnou

26.11. – 13.12.2020

Ateliér XIII, Panská 13, Bratislava

Foto: Ateliér XIII

Výstava Margaréty Petržalovej s priamočiarym názvom Ži so mnou je osobnou sondou umelkyne na tému partnerského spolužitia. Skúma špecifickú dynamiku vzťahu a potrieb ‘praktického chlapa’ túžiaceho po teple domova a umelkyne, ktorá sa identifikuje ako maliarka, keramička, zberateľka, nomádka, princezná, budoárová dáma. Ak by mal teda budoár štyri kolesá a jej kráľovstvo by sa nachádzalo nie na pevnom mieste, ale v čase. Margarétina láska k veciam z bazárov, predovšetkým ku starým lekárničkám, je bezhraničná a vytvára z nich čarovné objekty koketujúce s gýčom. Jej partner si musí zvykať nielen na jej neustále zdobenie všetkého maľovaním, falošnou intarziou či keramikou, ale aj na Margarétinu prirodzenosť zapúšťať korene do ľudí namiesto do miest. A možno aj na to, že je na týchto najnovších, intímnych a zároveň láskavo humorných (auto)portrétoch prítomný neoddeliteľne a navždy s ňou. Na obrazoch (a zatiaľ v jej fantázii) ju v ľudovom kroji nosí v čínskom sedan chair alebo spoločne ležia v akejsi gondolovej posteli s barokovým anjelíčkom na čele. Oproti predošlým figuratívnym maľbám však Margaréta stíšila kontrasty a ostré prechody farieb a foriem v prospech citlivejšej polohy. S farbou však stále narába hedonisticky, využíva jej potenciál vytvárať štruktúry a navodzovať rozličné materiály pomocou rozpíjania a uvoľneného rukopisu. Výstava Ži so mnou je dvojitou výzvou – pre Margarétiných najbližších, ale aj známo-neznámych galerijných návštevníkov a návštevníčky. Ako hovorí: ”Divák či diváčka si zvolí, či bude žiť s mojím umením. Lukáško si zvolil, že bude žiť so mnou.”

Miroslava Urbanová

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s