RE:REPRO. Mária Čorejová – Zuzana Husárová

Mária Čorejová Zuzana Husárová

RE:REPRO

Galéria 19, Lazaretská 19, Bratislava

6.9. – 15.10.2021

kurátorka: Miroslava Urbanová

foto: Miroslava Urbanová

Keď píšem o výstave, snažím sa na ňu pozerať s odstupom a z perspektívy, ktorá by mi ju najprv umožnila uchopiť ako celok. Nezávisle od roly, ktorú zastávam (kurátorka či kritička). Chcem z kvázi objektívnej diaľky priblížiť jej stratégie a vnútornú logiku, cielene zazoomovať na jej jednotlivé súčasti a špecifiká. V prípade výstavy RE:REPRO sa mi to zdá istým spôsobom nepatričné. Jednak som príliš zblízka vnímala priebeh jej vzniku, všetky nerealizované nápady a možnosti. Okrem toho, pojem reprodukcia, ktorý výstavu zastrešuje, a odráža sa v jej názve vo forme odpovede na abreviáciu kľúčového slova, je nielen diskutabilný, ale aj neuveriteľne obsažný, významovo tehotný. Preto doňho asi treba zarezať z viacerých strán, ochutnať ho, prežuť a stráviť alebo jednoducho vypľuť, ak vám nie je pochuti, rovnako ako spravili výtvarníčka Mária Čorejová a poetka Zuzana Husárová. 

Nalákajú ťa na ľúbivé vizuály. Dúhové gradienty, ktoré máš tak rada/ rád vo svojom insta feede, senzuálnu červeň, veľké, všeobjímajúce plochy. Vypláchnu ti oči a uši jazykmi…, ktoré síce rozoznávaš, no potrebuješ ich prefiltrovať cez hlbšie vrstvy vedomia a poznania. Kde sa zobrazené veci a javy Čorejovej kresieb správajú inak ako to poznáš, v drzej poetickej licencii, resuscitujúc formát plagátu výbojmi politiky. Znepokojivý beat, kadencia a významy Husárovej hovorených slôh zas nepripomínajú zvyčajnú nabúchanú rapovú maskulínnu šukačku. Je to však rep a ty si spomenieš, že aj ženy striekajú a hoci nie s účelom plodenia, zem sa vždy zatrasie. Už aj umelkyne môžu všetko? Aj keď sa na chvíľu cítiš v beztiaži intelektuálneho (roz)poznávania, si neodlučiteľne prepojená/ý so svojím telom a s rodom, ktorý si prijal/a za svoj. A budeš to tak pravdepodobne vnímať.   

Dôležité je uvedomiť si, že hoci všetky tri ruky – Máriine, Zuzanine a moje, ktoré držia pomyselné čepele, získali volebné právo pred sto rokmi, práve naše reprodukčné práva sú stále ohrozované tupými kliešťami nereformovaného konzervativizmu a populizmu. Na našich krkoch visí ako taká chic vintage kotva ešte stále z veľkej časti aj neplatená, tzv. reprodukčná práca – myslím na domáce práce, nie(len) rodenie. Boli sme učené pozerať sa na seba ako na telá a tváričky v neustálej súťaži krásy hlavne očami tých druhých – mužov a reklamy, cez zmnožované plochy vyretušovaného opakovania vyprázdnených ideálov – prostredníctvom časopisov, pútačov a monitorov. V umeleckej prevádzke sme zas uviaznuté v slučke subverzívnych snáh o reformy sexistických ”tradícií”, ale aj v mikrosvete citácií, apropriácií, kolísavých posunov na mieste v čase kedy kópie dokážu predčiť originály. Je to príliš ostré?

Nech je pre teba táto výstava nepohodlnou sedačkou, ktorá sa ti zaryje do pamäti.

SPRIEVODNÉ AKCIE

  • Zuzana Husárová – Verše z plagátov

9.9. o 19:00 v Galérii 19

Performatívne čítanie Zuzany Husárovej z básní, ktorých verše poznáte z plagátov vystavených na RE:REPRO, v G19 o 19.

  • Participatívna reinštalácia výstavy

16.9. Od 16.00

Pre študentov ŠUP + verejnosť