Matej Maturkanič. Hide and Speak

Matej Maturkanič

Hide and Speak

Atelier XIII, Panská 13, Bratislava

24.6. – 26.8.2022

Neexistuje lepšia kulisa pre performatívne role a identity ako štruktúra mesta, jeho zákutia, útočiská a liminálne miesta prechodu. S narcistným pôžitkom sa exponujeme pri prechádzke po bulváre, usadení v kaviarňach na korze, pofajčievajúc pred teritóriom svojho pôsobenia. Keď však mesto naozaj poznáme, dokáže nás skryť pred pohľadmi ostatných. Môžeme v ňom zanechávať mravčie odtlačky našej dočasnej (ne)prítomnosti v podobe biologických stôp, vychodených pásov v tráve, odkazov na stenách či iných stôp a značiek s oprávnením samosprávy.

            Práce Mateja Maturkaniča nás nútia zorientovať sa v abstrahovaných priestoroch a štruktúrach, ktoré preklápa na obrazovú plochu. Opiera sa o priamočiaru vizualitu street artu, jeho Hide and Speak, a rozširuje ju o útržky vnemov z miest a situácií. Vrství abstraktné dimenzie zložené z popových gradientov, sprejerských gest a z viac či menej priehľadných farebných polí (v štýle Gesamtkunstwerku zatepleného paneláku). Obohacuje ich o pravidelný egotrip v podobe „vytagovaného“ znaku autoportrétu. Užíva si maľbu v rôznych polohách, rukopisoch či ich absencii, špinavo pôsobiacich odtlačkoch monotypie. Vytvára akési negatívne priestory pripomínajúce šablóny a priehľady, ktoré zvýrazňujú to, čo je za nimi, ale aj to, čo chýba. Jeho budovanie obrazu je analogické k pridávaniu prvkov do kódu počítačovej hry, nabaľovaniu rapových slôh na podmaz beatu. Prvky morfujú a prelínajú sa, rovnako ako naše identity v meste, ktoré je nebezpečným útočiskom a východiskom Maturkaničovho rozmýšľania o tom, ako premietnuť tieto priestory a skúsenosti na plátno.