Décalage. Mária Machatová

Mária Machatová

Décalage

Galéria Čin Čin, Podjavorinskej 4a, Bratislava

06. – 30.11.2018

Samostatná výstava Márie Machatovej Décalage predstavuje sériu malieb inšpirovaných jej dlhodobým pobytom v Bruseli. Súčasťou Máriinej tamojšej každodennosti sa stalo navštevovanie blšieho trhu vo štvrti Marolles. Svojou lokalitou na pomedzí ‚,dobrej’’ a ‚,zlej’’ štvrte láka tento trh pestrú mozaiku návštevníkov na rovnako zaujímavú ponuku od gýču po starožitnosti. Trh tu funguje nielen ako špecifický metský priestor, priestor ekonomickej výmeny, či sociálnej interakcie, no v rámci metropolitného Bruselu prináša stretnutia rôznych kultúrnych symbolov doslova na jednej rozprestretej šatke na zemi.

 

Maliarka nám ponúka pohľad na výrezy pre ňu vedome či podvedome zaujímavých kontrapozícií. Maľuje trhové výjavy ako zátišia, podáva ich realisticky, vecne a s odstupom, ktorý jej sprostredkoval predtým vytvorený fotografický záznam. To nás ako divákov núti klásť si otázky prečo si vyberá práve tento námet, daný uhol pohľadu a jeho spracovanie. Hľadá vyváženosť kompozície i maliarskeho spracovania týchto miest, ktoré stoja mimo hlavný konzumný spotrebiteľský prúd, no rozhodne netrpia nedostatkom tovaru, či zákazníkov.

 

Mária vníma blší trh predovšetkým ako hybridné miesto, ktoré svojou grotesknosťou v kombináciách ponukáného tovaru vytvára nesúrodú spleť foriem, obsahov a ich presahov. Predmety rôznych kvalít a stupňov intimity sú tu vystavené akoby v koncepcii šialeného kurátora, ktorý akumuluje jednotlivé kusy podľa nerozlúštiteľného kľúča. Po boku kresťanských sakrálnych symbolov sa tu objavujú totemy kolonizovaných kultúr, či sošky Buddhov, čakajúc na ohodnotenie zberateľov s rôznorodou motiváciou a preferenciami. Kvalita prevedenia a akosť materiálu sa tu naceňuje spoločne s vidinou ďalšieho zisku u hľadačov pokladov, či so sentimentálnou hodnotou pripisovanou niečomu známemu náhodným okoloidúcim. Zároveň však na plátne, oslobodené od doslovnej popisnosti, majú potenciál vzniknúť nové formy a formácie, zdôrazňujúc spomínaný všetkoprestupujúci hybridný charakter tohto priestoru a tejto doby. Pre umelkyňu je dôležitý práve tento moment, kedy sa konkrétne mení na metaforické, oslobodzuje sa od svojho bežného obsahu a dostáva sa do nových súvislostí.

 

Frankofónne prostredie, v ktorom sa umelkyňa dlhodobo zdržiavala, ju ovplyvnilo v rozmýšľaní o javoch a slovách, ktorými tieto javy označujeme. Francúzsky jazyk jej ponúka väčší teoretický záber a subtílnosť významov. Názov výstavy décalage odkazuje k posunu v abstraktnom slova zmysle – posunu ktorý sa môže vzťahovať na miesto, ale aj čas, situáciu, či osobu – posunu mimo normy, konvencie. Tento prvok sa maliarke opakovane vynára pri rozmýšľaní o veciach a ich obsahoch, reevaluácii ich zobrazenia naprieč časom v rámci ich geografických, či všeobecných hodnotových posunov.

 

Podobne ako v jej predošlých, prevažne figurálnych prácach, je Máriina maľba najznámejšieho bruselského blšieho trhu priestorom ticha, oslobodená od ruchu veľkomesta, plne koncentrovaná na vybraný detail scenérie. Tá ale nezostáva výlučne na povrchu sklenených, či keramických misiek. Prenecháva priestor mechanizmom rozpomínania sa a kultúrnej identifikácie v rámci tamojšej ponuky. Posúva sa smerom k symbolickým obsahom a ich stretnutiam. Zároveň poukazuje na priestor, v ktorom dochádza po stáročia k multikulturálnym stretnutiam, no pod vplyvom globalizácie a relativizácie toho, čo býva označované ako tradičné hodnoty, tu nadobúdajú najvyššiu hodnotu kuriozita, či nostalgia.

Miroslava Urbanová

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s