Karin Langová. Zahryznúť do jahodovej peny

Karin Langová

Zahryznúť do jahodovej peny

Mestské múzeum – Radnica Lučenec

Otvorenie výstavy: 8.9.2022

Väčšina udalostí a spomienok sa nám spája s celým spektrom pocitov, ktoré vnímame nielen na úrovní obrazov, ale aj celotelových zážitkov. Po ceste domov ma pravidelne obklopuje neviditeľný, no intenzívny čokoládový oblak z bratislavskej fabriky, ktorý sa mi neoddeliteľne spája s danou, paradoxne vizuálne nevábnou časťou mesta. Asi jednou z najnepríjemnejších bodavých bolestí je bolesť zubov, ktorá je častokrát iba prostým následkom ich zvýšenej citlivosti, letmým dotykom s niečím studeným. Niektoré pocity nás dokážu prekvapiť nielen svojou intenzitou, ale istým nesúladom medzi očakávaním, priebehom a následkami situácie. Vzniknutá emócia je zvláštnym zmiešancom, cvaknutím zubov naprázdno, brnením jazyka po pridaní štipky soli do karamelovej hmoty.

Maľba je pre Karin Langovú priestorom na premýšľanie, ozvenou navnímaného, pretaveného na plátno a na papier prostredníctvom maliarskych výrazových prostriedkov. Na výstave Zahryznúť sa do jahodovej peny predstavuje autorka okrem iného aj diela, ktoré vznikli na povrchu druhotne použitého dreveného a kovového materiálu. Ten sa pre ňu stal priestorom pre experiment, ktorý ponúkol novovzniknutým dielam nielen odlišné materiálové východisko, ale aj možnosti rozvíjania jej maliarskeho rukopisu. 

Langová udáva základný tón obrazu prostredníctvom farby, jej kontrastov a gradácie, ale aj subtílnych gradientov, jemných prechodov. Robí tak v rozpätí tvarov od gesticky pôsobiacich ťahov po geometricky prísne štruktúry či iné rudimentárne elementy. V priestore jej malieb koexistujú rôzne intenzity nepastóznych farebných hmôt vo viac či menej jemných prechodoch a stupňoch priehľadnosti. Každý prvok, predovšetkým vo vzťahu s ostatnými prvkami, využíva svoj potenciál dokresliť atmosféru otvorenosti či stiesnenosti, ľahkosti alebo tiaže a pod., ktoré máme pri prechádzaní pohľadom po povrchu maľby. Dominantné je Langovej narúšanie monochrómu, plnosti jednej farby, dodávanie rytmu, páuz a kontrapunktov vo vrstvení farieb a tvarov. Vrstvenie znamená nielen prekrytie, znemožnenie pohľadu, ale aj miešanie či ľahké podhaľovanie spodnej vrstvy. 

Langová sa nehanbí použiť farby v neónových odtieňoch alebo kompozície, ktoré nám asociujú bezstarostnosť leta, niečoho v rozpuku, čo vonia sladko, šteklí našu sietnicu svojou intenzitou a hravosťou. Práve tieto vlastnosti jej obrazov dokážu sprítomniť o.i. aj vyhrotené pocity, vnútorné prekvapenia spôsobené vonkajšími činiteľmi. Umožňujú jej mentálne obývať maľbu. Je zaujímavé sledovať stopy jej prítomnosti v detailoch, ako napr. vo sprejovom efekte, ktorý prináša do obrazu chvenie, mäkkosť. Ako keď s chuťou zahryznete do jahodovej peny.

                            Miroslava Urbanová

Karin Langová je absolventkou Ateliéru maľ+by na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2018 absolvovala študijný pobyt na École supérieure d’art et de design vo francúzskom Le Mans. Výber z výstav: 2021 Neo human, Flat gallery,  Bratislava, 2021 Diplom 2021, Dom umenia, Bratislava, 2021 Presadenie, Rosenfeldov palác, Žilina, 2020 Summer selection, Flat gallery, Bratislava, 2017 Winter selection, Flat gallery, Bratislava.

Projekt podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.